?

Log in

the good life !!! [entries|archive|friends|userinfo]
sonja

website | sonjavenalainen.com
userinfo | livejournal userinfo
archive | old entries

(no subject) [Apr. 13th, 200512:31 pm]
sonja
Kerro mitä mieltä olet minusta, nimettömästi. Älä anna minun arvata kuka olet.
you know..
link170 comment

(no subject) [Feb. 12th, 200505:13 pm]
sonjaFRIENDS ONLY.
link139 comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]